הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם


  • שלושת הפרקים הראשונים נכתבו כסידרם על ידי הרב. שאר הפרקים הם ליקוטים מתוך מחברות הרב, שלוקטו על ידי בנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק, ולכן נמחקו. נא לשחזר כעבור 70 שנה מפטירתו. 1982+70=2052

מכאן והלאה נמחק עקב זכויות יוצרים, כנאמר בדף השיחה. נא לשחזר כעבור 70 שנה מפטירת הרצי"ה עריכה

 
טקסט זה נמחק מכיוון שהוא מפר זכויות יוצרים, שוויקיטקסט מקפידה מאוד על שמירתן. יצירה זו מוגנת עד ה-1 בינואר 2052. ייתכן שתמצאו מידע נוסף בדף השיחה.

על פי מדיניות האתר אין להעתיק יצירות המוגנות בזכויות יוצרים ולהעלותם לוויקיטקסט, אלא אם קיבלת רשות מפורשת בכתב לעשות זאת, או שיצרת את התוכן בעצמך, ולך זכויות היוצרים. אם התוכן המועתק שייך לך, או אם ברשותך אישור מתאים מבעלי התוכן, יש לפעול על פי ההנחיות בדף ויקיטקסט:OTRS.

  • אורות התשובה ד - התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הצבורית העולמית, בעולם ובכנסת ישראל
  • אורות התשובה ו - מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם והעולם וכנסת ישראל
  • אורות התשובה י - הכרחיות התשובה והתורה זה לזה בכללותן ובמעלותיהן העליונות