אברבנאל על יהושע יח ב


ולפי שנשארו שבעה שבטים שלא חלקו נחלתם, אמר אליהם יהושע: