אבן עזרא על תהלים א ג

<< אבן עזרא על תהלים • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


"פלגי" — מגזרת "פלג לשונם" (להלן נה י). ועל פלגי מים – על אחת הפלגים, כמו (יונה א ה): "אל ירכתי הספינה"; (שופטים יב ז): "ויקבר בערי גלעד"; (זכריה ט ט): "בן אתונות".

ויש אומרים כי טעם פריו, כמו בני הנעורים.

"ועלהו לא יבול" — עשרו כל ימיו; על דרך (קהלת ז יא): "טובה חכמה עם נחלה":

"וכל אשר יעשה יצליח" — ישוב על האדם, הנמשל לעץ. ויש אומרים כי ישוב כל אשר יעשה יצליח – על העץ, כי אם יוקח ממנו סעיף ויוטע, יצליח. ואחרים אמרו כי שב על עלהו, כמו (יחזקאל מז יב): "ועלהו לתרופה".

ולפי דעתי, כי טעם פריו – הנשמה החכמה, שתהיה מלאה תורת אלהים, להכיר בוראה ומעשיו העומדים לנֶצח, ותדבק בעולמה העליון בהיפרדה מעל גוויתה, כמו הפרי המבושל באילן, ויפרד ממנו ואין צורך לו, כי בעבור הפרי היה העץ.

ועלהו לא יבול – זכרו הטוב, כדרך (משלי י ז): "זכר צדיק לברכה".

וכל אשר יעשה יצליח – הון ובנים וכבוד.