אבן עזרא על תהלים א ו

<< | אבן עזרא על תהליםפרק א' • פסוק ו' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי יודע" — אין ספק כי השם הנכבד יודע הכללים והפרטים. הכללים הם נפש כל חי לכל הברואים, והפרטים הם כל מין ומין בפני עצמו, או אפילו כל בריה ובריה בפני עצמה, כי מעשה ידיו כולם, רק דעת הפרט לכל אחד בדרך כלל, הן לצדק הן לרשע, ידעֶנו. ולעולם ידע אומנות הנודעות. ובעבור שתעמדנה נפשות הצדיקים ותהיינה קיימות לעולם, על כן ידע אותם, גם ידע כי נפשות הרשעים תאבדנה. הנה הטעם, כי דרך הרשעים לאבדון. ואם נפשות הרשעים תאבדנה, אף כי נפשות הלצים; או תהיה מלת רשעים כוללת חטאים ולצים.