אבן עזרא על תהלים א ד

אבן עזרא על תהלים • פרק א


"כמוץ" — הדק מהתבן, "כמוץ יסוער מגורן" (הושע יג ג). והנה נפש הצדיק דומה אל הדגן, שהוא עומד; והרשעים – כתבן לפני הרוח.