אבן עזרא על שיר השירים ו יא

אבן עזרא על שיר השירים • פרק ו >>
ד • ה • ו • יא • יב • 


אגוז - ידוע בדברי קדמונינו ז"ל:

באבי - כמו בפרי הנחל כמו ואנביה שגיא וכן עודנו באבו לא יקטף ויש אומרים שהיא המבוכר ומן אביב ומן אב יוציאנו: