אבן עזרא על שיר השירים ו ו

<< אבן עזרא על שיר השירים • פרק ו
ד • ה • ו • יא • יב • 


הפעם הראשונהעריכה

שניך - גבורים:

רקתך - כהנים:

ששים המה - מפרשים הוציאו מספר ששים ושמונים בני נח ובני אברהם עם בני עשו בן בנו:

ועלמות אין מספר - שאין להם ייחוס:

אחת היא - כמו גוי אחד בארץ: