אבן עזרא על שיר השירים ו ד

אבן עזרא על שיר השירים • פרק ו >>
ד • ה • ו • יא • יב • 


הפעם הראשונהעריכה

כתרצה - שם מדינה תמצאנה בדברי אחאב:

אימה - שיש אימה ממנה לכל רואיה, כמו איום ונורא:

כנדגלות - כמחנות בעלות הדגלים: