אבן עזרא על קהלת יב א

"וזכור" - מצאנו נעורים עלומים זקונים כלם לשון זכרים רק בחורותיך יצא מן הדרך. וי"א שהם שתי לשונו' ויפרש (במדבר יא כח): "משר' משה מבחוריו" כמו מבחורותיו כי כל בחורים אם יסמכו לא ישתנו:

"ימי הרעה" - הם ימי הזקנה לזקן וימי החולי לכל הוא החולי שימות בו: