אבן עזרא על קהלת יב יג

"סוף דבר" - כבר השמעתיך הכל או שמעת כל מחלוקת החכמים זה עשה את אלהים ירא:

"כי זה כל האדם" - ישוב לענין שעבר שהוא האדם בחייו ובמותו הבל וענינו כי זה מקרה כל האדם או כי זה עיקר כל האדם וישוב ליראה השם הנכבד והנורא: