אבן עזרא על קהלת יב י

"בקש קהלת למצוא דברי חפץ" - היא החכמה העליונה עד שמצא והענין מה חפץ יש בזה שנברא כך ולמה כך:

"וכתוב יושר" - הוא פירוש וכמוהו על הספר הישר ואיננו אצלנו: