אבן עזרא על קהלת יב ט

"עוד למד" - עוד, תמיד כמו עוד טומאתו בו:

"ואזן" - שירים או חבור מאזני החכמה או הוא מן אזנים כענין השמיע:

"וחקר" - והורה דרכים לעם לחקור בהם החכמה ויהיה פועל יוצא לשנים פעולים:

"תקן משלים הרבה" - וידבר שלשת אלפים משל: