אבן עזרא על משלי טו כא

(משלי טו כא): "יישר" - יבקש דרך ישר ללכת בה.