אבן עזרא על בראשית מז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בארץ גשן — כלל, בארץ רעְמסס — פרט, והעי"ן נח. ולפי דעתי, כי "רעַמסס" פתוח העין (שמות א, יא) איננה שהיו דרים שם ישראל, כי מערי מסכנות פרעה היתה:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שרי מקנה — כסוס וכפרד:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותֵלַהּ — על משקל "ותתע" (בראשית כא, יד); "כמתלהלה" (משלי כו, יח) כמו "כמתעתע" (בראשית כז, יב). וטעמו, כאדם שלא ידע מה יעשה:

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויתֹּם — מפעלי הכפל, כמו "וידֹּם השמש" (יהושע י, יג):

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הבו — היה הה"א ראוי להיותו נע בפתח וחטף. אפס כסף — פועל עבר, כמו "כי ירא לשבת בצוער" (בראשית יט, ל):

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואל תתמה שיאמר לשון מות על האדמה, כי הפך זה – "ואתה מחיה את כולם" (נחמיה ט, ו).

תשם — מגזרת "והבמות תישמנה" (יחזקאל ו, ו), ומשקלו "תדע".

מצאנו בדרש כי נסתלק הרעב בזכות יעקב. ויתכן שהיה הרעב שלש שנים, ולא היו כמו הד' שעברו:

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואת העם העביר — העתיק כל אחד ממקומו. ויש אומרים כי על אנשי כרך מצרים דיבר הכתוב, שהעבירם מהמדינה לערים כדי לעבוד את האדמה:

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הכהנים — הם כדברי המתרגם ארמית:

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויאחזו בה — שקנו שם אחוזה: חסלת פרשת ויגש:

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויחי. שים נא ידך — מפורש בדברי אליעזר. גם חסד ואמת:

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ושכבתי עם אבותי — כינוי למיתה. או יהיה פירושו: אל נא תקברני במצרים ואשכב עם אבותי, ואיך יהיה זה? שתשאני ממצרים ותקברני בקבורתם:

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וישתחו ישראל — שחלק כבוד למלכות. והנכון בעיני שנתן שבח לשם, ואין זה כהשתחויות אברהם, כי שם מפורש "לבני חת":

​​