אבן עזרא על בראשית לט כב

<< אבן עזרא על בראשית • פרק לט
ו • י • יא • יד • יט • כ • כא • כב • 


ואת כל אשר עושים — יש אומרים, כי היה מתעסק באומנות שיחיה ממנו, כאשר היו עושים האסורים. והקרוב אלי כפירושו: כל אשר היו צריכים – כאילו היה הוא העושה, כי פקיד היה עליהם; והפסוק הבא אחריו לעד: