אבן עזרא על בראשית לט י

אבן עזרא על בראשית • פרק לט >>
ו • י • יא • יד • יט • כ • כא • כב • 


לשכב אצלה — אפילו לשכב במקום קרוב ממנה; או להיות עמה, לדבר שיחות: