אבן עזרא על בראשית לט יא

<< אבן עזרא על בראשית • פרק לט
ו • י • יא • יד • יט • כ • כא • כב • 


ויהי כהיום הזה — משבוע אחד מהיום שהחלה לדבר לו "שכבה עמי", או מחודש אחד; או אחר שנה תמימה, והוא הנכון בעיני.

לעשות מלאכתו — מלאכת הבית או הממון, כי פקיד היה על הכל.

ודרש ואין איש — דברי יחיד‏[1]:

  1. ^ ראו מדרש תנחומא וישב ט.