אבן עזרא על בראשית לג יב

| אבן עזרא על בראשיתפרק ל"ג • פסוק י"ב | >>
ב • ד • ה • ח • י • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


נסעה — יש אומרים שהוא לשון ציווי, כמו: "שלחה הנער" (בראשית מג, ח); וכן: "נפלו עלינו" (הושע י, ח). ונלכה — כולנו, ושאני אלך לנגדך, לא אזוז ממך.

ויתכן להיותו כמו "ונסעה מנהר אהוא" (עזרא ח, לא); נסע כלנו, ואני אלך לנגדך: