מ"ג בראשית לג יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר נִסְעָה וְנֵלֵכָה וְאֵלְכָה לְנֶגְדֶּךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֖אמֶר נִסְעָ֣ה וְנֵלֵ֑כָה וְאֵלְכָ֖ה לְנֶגְדֶּֽךָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַר נִטּוֹל וּנְהָךְ וַאֲהָךְ לְקִבְלָךְ׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמַר נְטַיֵיל וּנְהַךְ וְאָזִיל לְקִבְלָךְ עַד דְתִמְטֵי לְבֵי מְשׁוּרַיִיךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נסעה" - כמו שמעה סלחה שהוא כמו שמע סלח אף כאן נסעה כמו נסע והנו"ן יסוד בתיבה ותרגום של אונקלוס טול ונהך עשו אמר ליעקב נסע מכאן ונלך

"ואלכה לנגדך" - בשוה לך טובה זו אעשה לך שאאריך ימי מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה צריך וזהו לנגדך בשוה לך

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נסעה — יש אומרים שהוא לשון ציווי, כמו: "שלחה הנער" (בראשית מג, ח); וכן: "נפלו עלינו" (הושע י, ח). ונלכה — כולנו, ושאני אלך לנגדך, לא אזוז ממך.

ויתכן להיותו כמו "ונסעה מנהר אהוא" (עזרא ח, לא); נסע כלנו, ואני אלך לנגדך:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(יב) "ויאמר נסעה ונלכה", נסיעה שאחריו הליכה, תורה הנסיעה העקירה מקומו, וההליכה תורה על הליכת הדרך, ורצה שיסע תיכף ממקום הזה וילך אח"כ בלי הפסק: