אבן עזרא על בראשית כה ל

<< אבן עזרא על בראשית • פרק כה >>
א • ג • ו • ח • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


הלעיטני — אין לו חבר. והטעם, האכילני.

וטעם נזיד — תבשיל; רק ויזד מהשניים הנחים, והם שני שרשים והפירוש אחד. וכן "לא ידון רוחי" ||ממ|בראשית|ו|ג}} עם "נדנה" (דניאל ז, טו):