אבן עזרא על בראשית כה כט

<< אבן עזרא על בראשית • פרק כה >>
א • ג • ו • ח • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


והוא עיף — כטעם "כארץ עיפה" (תהלים קמג, ו); רעב וצמא: