אבן עזרא על בראשית כה טז

| אבן עזרא על בראשיתפרק כ"ה • פסוק ט"ז |
א • ג • ו • ח • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית כ"ה, ט"ז:

אֵ֣לֶּה הֵ֞ם בְּנֵ֤י יִשְׁמָעֵאל֙ וְאֵ֣לֶּה שְׁמֹתָ֔ם בְּחַצְרֵיהֶ֖ם וּבְטִֽירֹתָ֑ם שְׁנֵים־עָשָׂ֥ר נְשִׂיאִ֖ם לְאֻמֹּתָֽם׃


ובטירותם — ארמונים, כמו: "טירת כסף" (שיר השירים ח, ט).

לאֻמותם — בשורק, מצאנו 'אומות' ו'אומים'. ולמ"ד לאמותם נוסף, כלמ"ד "לגוייהם", ואיננו כלמ"ד "בלאמים" (תהלים מד, טו), כי הוא שורש, כמו "ולאם מלאם יאמץ" (בראשית כה, כג). והטעם, שהוא בלמ"ד ובחסרונו שוה, והם שני שרשים: