מ"ג בראשית כה טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וְאֵלֶּה שְׁמֹתָם בְּחַצְרֵיהֶם וּבְטִירֹתָם שְׁנֵים עָשָׂר נְשִׂיאִם לְאֻמֹּתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵ֣לֶּה הֵ֞ם בְּנֵ֤י יִשְׁמָעֵאל֙ וְאֵ֣לֶּה שְׁמֹתָ֔ם בְּחַצְרֵיהֶ֖ם וּבְטִֽירֹתָ֑ם שְׁנֵים־עָשָׂ֥ר נְשִׂיאִ֖ם לְאֻמֹּתָֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אִלֵּין אִנּוּן בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וְאִלֵּין שְׁמָהָתְהוֹן בְּפַצְחֵיהוֹן וּבְכַּרְכֵיהוֹן תְּרֵי עֲסַר רַבְרְבִין לְאוּמֵּיהוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
אִלֵין הִינוּן בְּנוֹי דְיִשְׁמָעֵאל וְאִילֵין שׁוּמְהוֹן בְּכַּפְרָנֵיהוֹן וּבְקַסְטְרָוַותְהוֹן תְּרֵיסַר רַבְרְבִין לְאוּמַתְהוֹן:
ירושלמי (קטעים):
וּבְכַפְרָנֵהוֹן וּבְקַסְטַרְוָותֵיהוֹן תְּרֵי עֲשַר רַבְרְבִין לְאוּמֵיהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחצריהם" - כרכים שאין להם חומה ותרגומו בפצחיהון שהם מפוצחים ל' פתיחה כמו (תהלים צח) פצחו ורננו

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

בְּחַצְרֵיהֶם – כְּרַכִּים שֶׁאֵין לָהֶם חוֹמָה. וְתַרְגּוּמוֹ "בְּפַצְחֵיהוֹן" שֶׁהֵם מְפֻצָּחִים, לְשׁוֹן "פְּתִיחָה", כְּמוֹ (תהלים צח,ד): "פִּצְחוּ וְרַנְּנוּ".

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ובטירותם — ארמונים, כמו: "טירת כסף" (שיר השירים ח, ט).

לאֻמותם — בשורק, מצאנו 'אומות' ו'אומים'. ולמ"ד לאמותם נוסף, כלמ"ד "לגוייהם", ואיננו כלמ"ד "בלאמים" (תהלים מד, טו), כי הוא שורש, כמו "ולאם מלאם יאמץ" (בראשית כה, כג). והטעם, שהוא בלמ"ד ובחסרונו שוה, והם שני שרשים: