ביאור:שופטים ג יט

(הופנה מהדף Tnk1/nvir/joftim/jf-03-19)
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

דבר סתר לי אליך, המלך!עריכה

אהוד בן גרא היה מנהיג ישראל בתקופה שהם היו משועבדים למואב (ממזרח לירדן). כמו כל מנהיג של עם משועבד, הוא הביא מנחה למלך מואב וחזר מערבה לכיוון ארץ ישראל, אך כשהגיע לאיזור הירדן, שילח את בני ישראל שהיו איתו אל ביתם וחזר מזרחה אל מואב:  '

שופטים ג יט: " "והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר 'דבר סתר לי אליך המלך!', ויאמר 'הס!', ויצאו מעליו כל העמדים עליו" "

והוא שב = אהוד חזר לבדו לכיוון ארץ מואב, אחרי שאנשיו הלכו לביתם בארץ ישראל; אהוד התכוון למרוד במלך מואב, ולא רצה לסכן אף אחד אחר מלבדו ( יהודה אייזנברג ) .

גלגל = המקום שבו חנו ישראל מייד לאחר שעברו את הירדן בימי יהושע, ממזרח ליריחו (ראו יהושע ד-ה). זה היה כנראה מעבר הגבול בין ארץ מואב לבין ארץ ישראל, ושם נפרדו דרכיהם של אהוד ושל אנשיו.

הפסילים אשר את הגלגל = המואבים כנראה הציבו, במעבר הגבול, את פסילי אלהיהם, כמשל לשלטונם על ישראל.

ויאמר 'דבר סתר לי אליך המלך!' = בבריתות שנעשו בין מלכים בימי המקרא, היה סעיף המחייב את הצד הנחות לדווח לצד השולט על כל קשר שזוממים נגדו בסתר (אברהם אהוביה, "חקתו ובריתו אשר כרת", בית מקרא י"ג (תשכ"ח), חוברת ב (לג), עמ' 87-114) . מלך מואב חשב שאהוד רוצה לקיים את התחייבותו ולספר לו דבר על קשר שזוממים נגדו בסתר . וייתכן שהוא חשב שאהוד רוצה לתת לו דבר מתנה בסתר - מאכל או יין מיוחד, שרק מלך שמן כמו עגלון יוכל להעריך את איכותו...

''הס! '' = 'שתוק!' מלך מואב, בחשבו שאהוד מתכוון להגיד לו סוד מדיני, אמר לו שישתוק ולא ידבר בפני בני עמו, אלא יגיד לו את הדברים ביחידות ( מצודות , רש"י) - בדיוק כמו שאהוד רצה.

אהוד דיבר אמת - הוא אכן סיפר למלך מואב על "דבר סתר", על קשר שהוא עצמו מתכוון לקשור כנגדו. הקשר בוצע על-ידי "דבר סתר" מסוג אחר - חרב פיפיות שהסתיר מתחת לבגדיו, שבה הרג את המלך... יש רואים בכך דוגמה של ציניות בתנך .

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

הפסילים - יש שפירשו שהכוונה למחצבה: " "מקום שפוסלים שם אבנים מן ההר; וכן תרגם יונתן 'מן מחצביא'" " ( רש"י ) , או " "מקום שמחליקים שם פני האבנים כמו ויפסלו בוני שלמה" " (מצודת ציון)

 • אולם, לפי זה לא ברור מה החשיבות של פסילים אלה ומדוע הזכיר אותם הכתוב.

ראו עוד:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • היית ספר פא : �ע) ד�, והוא שב מן הפסילים (שופכוים סי� גי)י יוצא מחופחו (חהליס ס� ... ותמכם והוא שב מן הפסילים שמ�ונ כאשר חטא ושב מחטאיו אחר �שהי� פוסל ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - אהוד בן גרא ; : " והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר: דבר סתר לי אליך המלך. ויאמר: הס! ויצאו מעליו כל העמדים עליו." (ג: יט). עכשיו הגיעה שעתו הגדולה של אהוד. ... ( cache )
 • פתיחה: אנו הולכים ללמוד את אחד הסיפורים המרתקים ביותר בתנ"ך ... : והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל ויאמרג€¦" (פס' 19) מבנה תחבירי של ו"ו החיבור ג€“ שם ג€“ פועל ב"קל" בתוך רצף של "ויפעל" מורה על פעולה שהתקיימה בעבר הרחוק. ... ( cache )
 • סודו של מזמור סז - עיון בתוכן המזמור ובמבנהו : והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל ויאמר דבר סתר לי אליך המלך ויאמר הס ויצאו.מעליו כל העמדים עליו. ואהוד בא אליו והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - אטר יד ימינם : והוא שב מן הפסילים 1 אשר את הגלגל ויאמר דבר סתר לי אליך המלך ... אהוד שב עם המשלחת, עבר את הירדן ולווה את הזקנים עד הגלגל. שם, בצומת הדרכים 2 , הוא סב על ... ( cache )
 • כא. וישלח אהוד - ויקה את החדב ־ תודה הכתובה שופטים גג€”ה והמסויד. 19 : והוא שב מן הפסילים - ויאמר דבר. סתר לי אליך המלך ויאמר הם ויצאו. רו�ד פ�ב-ט, מעליו כל העמדים עליו: תנח� פב�נ- ג. כ. ואהוד בא אליו - ויאמר אהוד דבר ... ( cache )
 • "המקום אשר יבחר ה'" : " והוא שב מן הפסילים אשר את גלגל ויאמר דבר סתר לי אליך המלך ויאמר הס ויצאו מעליו כל העמדים עליו" (ג', יט). על פניו, נראה כי בני ישראל עובדים את ה' בגלגל בדרך ... ( cache )
 • מטפיסיקה סינית - חמשת האלמנטים הבעיה היהודית איסלאמית , אהוד ... : ... וישלח את-העם, נשאי המנחה: 19 והוא שב, מן-הפסילים אשר את-הגלגל, ויאמר דבר-סתר לי אליך המלך; ויאמר הס, ויצאו מעליו, כל-העמדים עליו: 20 ואהוד בא אליו, ... ( cache )
 • Juֳ­zes 3 : יט והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל ויאמר דבר סתר לי אליך המלך ויאמר הס--ויצאו מעליו כל העמדים עליו. 20, En toe Ehud by hom inkom, terwyl hy in die koel ... ( cache )
 • <הוגה ע"י המחבר. ואברהם. מוכן. > : "'והוא [=עגלון] שב מן הפסילים אשר את הגלגל ויאמר דבר סתר לי אליך המלך ... ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא' (ג', יט--כ). ... ( cache )
 • חתן וכלה / י"ל פרץ : החתן (מתבונן כה וכה. בראותו את הכלה בלבושיה, מתפלא ופותח את פיו בתמיה...חפץ לשוב אל הדלת ולקרוא). הכלה: שוטה, בוא הנה! אל תקרא לאיש... דבר-סתר לי אליך . ... ( cache )
 • ספר שעשועים 8 : ויבא לפניו ויכבדהו , וירחיב לוויושיבהו, ויאמר לו דבר סתר לי אליך ,ויאמר. לו דבר כי שומע עבדך , כי ישמע שכל וחץ מליך . ויאמר לו המלך יש לי בח ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת רות - פרשה ב : (שופטים ג') דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס וגו'. שנאמר: (שם) ואהוד בא אליו וגו', ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך, ויקם מעל הכסא. וכתיב ... ( cache )
 • יב ?מאורעות צבי כג : פחח הבחור את פיו בחרדה גדולה ויאמר דבר סתר לי אליך . קועבערלאנדי אהובי אם תשמרנו כהלכתו תעשה לי טובפ. כצ ימי חיי ואם לא תשמרנו הלא למיס תוצאות נגברות ויען ... ( cache )
 • הסיפור על אהוד בן גרא בספר שופטים / משה גרסיאל : אהוד מופיע, כנראה, באולם המלכותי למטה, ואומר למלך: " דבר סתר לי אליך המלך" (י"ט). המלך מסלק את פמלייתו מן האולם. כנראה שיצאו לחצר או התפזרו לחדרים בקומת ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_36651_8.pdf יעקב שו�ב שפירא יהושע זאב הכהן, מ ה שזקני ירושלם מספרים לגו:] : הרכין ראשו לפניו ויאמר לו: דבר סתר לי אליך , רב ראשי! ויבאו שניהג€¢. ,. זציל־. בחדר השני ואחרי התמהמד־זו שמה זמן רב יצא חגרשים וצוה להשמש להזמין אליו ... ( cache )
 • שאלות הכנה למבחן בתנ"ך : " דבר סתר לי אליך המלך". " והנה דלתות העליה נעולות ויאמרו, אך מסיך הוא את רגליו בחדר המקרה". " דבר אלוהים לי אליך המלך". פרקים ד-ה ... ( cache )
 • ולא ביד חזקה / יהודה לייב גורדון : דבר סתר לי אליך , ענני. נסורה נא אל חדר משׂכּיתך לבלי ישמעונו אחרים. צויתי על הנערים לשבת איש תחתיו ולבלי יריעו, ואשוּב אל חדר הסופרים והוא אחרי. ... ( cache )
 • מסיפורי תורה להוראת תורה : ויאמר דבר סתר לי אליך המלך... ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע... נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון. מי ישימני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - רות : ר' ביבי בשם ר' ראובן אמר רות וערפה בנות עגלון היו דכתיב דבר סתר לי אליך המלך ויקם מעל הכסא, א"ל הקב"ה אתה עמדת מכסאך בשביל כבודי הריני מעמיד ממך בן יושב על ... ( cache )
 • מגילת רות על פי חכחמת הקבלה : ר' ביבי בשם ר' ראובן אמר: רות וערפה בנותיו של עגלון היו שנאמר (שופטים ג') דבר סתר לי אליך המלך ויאמר הם וגו', וכתיב (שם) ואהוד בא אליו וגו', ויאמר אהוד דבר ... ( cache )
 • דרך ארץ קדמה לתורה : ... את משה רבינו ע"ה לצורך מעמד נוסף, סודי, העמידו עמידת יחוד "ואתה פה עמוד עמדי "11, בחינת " דבר סתר לי אליך "12, ומסר לידו מגילה מיוחדת - מגילת בית המקדש. ... ( cache )
 • לתת בעז שרעבי - בלוגים - תפוז אנשים : ... העולם ועט``ר הרב מרדכי שרעבי שליט``א ... .. דבר סתר לי אליך המלך ,מאן ג€¦ דרדעים`` וכו`` עכ``ד תשובת רבנו מרדכי שרעבי זת``ל על כך היתה ברמז דק ונעלם ביותר ... ( cache )
 • פותחים שערים בהכשרת מורים - 12-14 לפברואר 2001 : רות וערפה בנותיו של עגלון היו שנאמר (שופטים ג', י"ט) " דבר סתר לי אליך המלך ויאמר הס "וגו' 10. וכתיב (שם, כ') "ואהוד בא אליו" וגו' "ויאמר אהוד דבר אלוהים לי ... ( cache )
 • שבחי הבעש"ט : וכשסיים הבעש"ט את תפילתו בא למקום הרב ואמר לו: דבר סתר לי אליך . וילך עמו למקום סתר. ויאמר הבעש"ט: הנה רומע"ל יש לו איזה חסרון. ויאמר - לא. ... ( cache )
 • שופטים - כללי ג€“ סיכומונה : 16 דצמבר 2007 ... אהוד האיטר נכנס למלך ואומר לו " דבר סתר לי אליך המלך", מכהו, ובורח. ישראל עולים על מואב. הארץ שוקטת 80 שנה. ... ( cache )
 • חט"ב בן גוריון : אהוד למד היטב את השטח ויודע לנצל את חולשותיו של עגלון ( " דבר סתר לי אליך " ). במפגש ביניהם אהוד מנצח בקרב ובנוסף לכך חייליו של עגלון אינם מרגישים בדבר. ... ( cache )


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-08-17.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:דבר סתר לי אליך, המלך!

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/joftim/jf-03-19