ביאור:קהלת ה ח
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:קהלת ה ח.


יתרון ארץ בכל הוא

עריכה

קהלת ה ח: " "וְיִתְרוֹן אֶרֶץ" "- בַּכֹּל הִיא [הוּא]" ", מֶלֶךְ לְשָׂדֶה נֶעֱבָד" "

מהו ההון החשוב ביותר? מהו ההון, שמי ששולט בו, שולט בכל המדינה? לפי קהלת, ההון החשוב ביותר הוא הארץ - הקרקע.

היתרון של הארץ, על פני שאר סוגי הרכוש, הוא כללי ומוחלט: אפילו המלך צריך שדה נעבד, שדה מעובד שיספק לו אוכל: "שכר עבודת האדמה חשוב הוא על הכל, שאפילו הוא מלך, צריך הוא להיות נעבד לשדה, אם עשתה הארץ פירות יש לו מה יאכל, ואם לאו - מת ברעב" ( רש"י  על פסוק ט ) .

(קהלת ה ט): "אֹהֵב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף, וּמִי אֹהֵב בֶּהָמוֹן לֹא תְבוּאָה - גַּם זֶה הָבֶל"

גם מי שאוהב כסף, לא יוכל לשבוע מכך שיאכל כסף; ובכלל, כל מי שאוהב לצבור המון רכוש, מכל סוג שהוא, אם אין לו תבואה - אין ערך לכל רכושו, גם זה הבל, כי ימות ברעב: "אוהב כסף... לא יאכל כסף, ומי אוהב בממון לא תבואה - שאינו אוסף לו פירות, גם זה הבל" (שם) .

בימינו החברה כבר לא חקלאית, אולם בעל הקרקע עדיין מחזיק בידו כוח גדול: הוא המוסמך להחליט מי ייכנס לקרקע שלו ומי יישאר בחוץ, מי יוכל לבנות בה את ביתו ומי לא; ולכן הוא רשאי גם לגבות דמי שכירות כאוות נפשו.

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

1. המאמר מסתמך על פירושו השני של רש"י על פסוק ט. ודומה לכך פירש פרופ' מרדכי זר-כבוד ב"דעת מקרא", פרט למילה נעבד שאותה פירש קצת אחרת; ובגוף המאמר הבאנו את שני הפירושים. ודומה לכך פירשו רשב"ם , ר' ישעיהו מטראני, ר' יוסף קרא .

2. ויש שפירשו שהיתרון של עבודת האדמה הוא יתרון רוחני-מוסרי: "כאשר השלים לצוות על יראת אלהים, שב להורות לו בדברי העולם, איזו מלאכה טובה שיחיה ממנה ולא יהיה בה חטא? ואמר כי יתרון עבודת הארץ בכל דבר הוא... [אבל] אוהב כסף - נפשו לא תשבע... ויש מי שאוהב לקבץ ממון בבגדים ומיני סחורות, [או] קנות עבדים ושפחות... להיות המון לפניו, ולא יאהב תבואה - גם זה הבל" (אבן עזרא).

3. ויש שפירשו את הפסוק ע"פ הסיפור הבא: שני אנשים רבו על חלקת אדמה. אחד אמר "האדמה הזאת שלי!" ואחד אמר "שלי!". אמר השופט: "בואו נשאל את האדמה!". הצמיד השופט את אוזנו אל האדמה, הקשיב, ואז אמר: "האדמה אומרת, ששניכם שייכים לה...". כך נראה גם מפסוקים אחרים בספר קהלת:

 • (קהלת א ד): "דּוֹר הֹלֵךְ וְדוֹר בָּא, וְהָאָרֶץ לְעוֹלָם עֹמָדֶת"( פירוט ) - לארץ יש יתרון על בני האדם.
 • (קהלת ג כ): "הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶל מָקוֹם אֶחָד, הַכֹּל הָיָה מִן הֶעָפָר וְהַכֹּל שָׁב אֶל הֶעָפָר"- לארץ יש יתרון על הכל - הכל בסוף חוזר לארץ.
 • (קהלת יב ז): "וְיָשֹׁב הֶעָפָר עַל הָאָרֶץ כְּשֶׁהָיָה, וְהָרוּחַ תָּשׁוּב אֶל הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נְתָנָהּ"

4-5. רש"י הביא עוד שני מדרשים: " "ויתרון של יושבי הארץ, שהם מתגאים ומכעיסים למקום, בכל דבר הוא עושה שליחותו ליפרע, ואפילו על ידי יתושין, כדרך שעשה לטיטוס. מלך לשדה נעבד - הקב"ה נעשה פועל לציון, ליתבוע עלבונה ממחריבה ולשלם" "שכרה לבוניה. " "אוהב כסף לא ישבע כסף - אוהב מצות לא ישבע מהם, ומי אוהב בהמון - מצות רבות לא תבואה - ואין באחד מהם מצוה מסויימת וניכרת, כגון בנין בית המקדש ובית הכנסת וספר תורה נאה, גם זה הבל - כך נדרשים שני מקראות הללו במדרש, ועוד פנים אחרים הגונים, אך זה הקדמתי לפי שהוא מענין וגבוהים עליהם, שסמכן הכתוב יחד...."

"דבר אחר: ויתרון ארץ בכל הוא - שכרן של ישראל בכל דברי תורה הוא, בין במקרא בין במשנה בין בגמרא. מלך לשדה נעבד - מלך במקרא ובמשנה עודנו צריך להיות נעבד לבעל גמרא, שהוא מסדר לפניו הוראות איסור והיתר טומאה וטהרה ודינין. אוהב כסף - אוהב תורה אינו שבע בה, והאוהב בהמון - תורה לא תבואה - שיש לו מקרא ומשנה ואין לו גמרא - מה הנאה יש לו? כל אלו בויקרא רבה" " ( רש"י ע"פ ויקרא רבה כב א - ה , קהלת רבה ה ח-ט ).

6. "ואפשר שירמוז זה הפסוק ביתרון הארץ והשדה דרוש נכבד זה תאורו, כי אף שאמר למעלה שיש גבוה מעל גבוה שומר דרכי העושק רש וגזל במדינה לתת להם גמולם, כי גם כן יש יתרון בזה לארץ והשדה לפקוד גם היא על רשעים חטאים באמצעות חסרון התבואות והעדרם. ועל דרך זה מלך לשדה נעבד מיראתו מניעת תבואותיה הצריכים אליו, כי בכל עתות שלומים או מלחמות הם עם כל הנלוים עמהם לחם חוקם עיקר להם" (אברהם פריצול).

7. "והנה, זה היתרון המושג לאל יתברך מן הארץ לא יושג זולתי בקיום הכללות והמדיניות. כי אמנם צדיקי הדורות, החשובים אצלו בהיותם אדם, הם המדיניים בטבע, ולא ישיגו שום שלמות בזולת הכרחי המדיניות, והוא שישיג האדם בו לחם ושמלה אשר הם הכרחיים גם לצדיקים לחיי שעה, כי אמנם... המלך הוא נעבד להמון בסיבת השדה, כי באמצעות המלך ישיג כל אחד את הראוי לו מן השדה, לתת לו לחם ושמלה, שאלמלא מוראו של מלך - איש את רעהו חיים בלעו... אע"פ שמפני מוראו ישיג כל אחד גם שמירת כספו וזהבו וזולתם, הנה אין זה התכלית האחרון המבוקש, אבל הוא שיושג בהם תבואת השדה ההכרחית לחייו, כי אמנם האוהב כסף לא יוכל לשבוע בכסף..." (ספורנו).

8. "But the profit of a land every way is a king that maketh himself servant to the field. 9 He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance, with increase; this also is vanity" ( תרגום החברה היהודית ).

9. "(9) Moreover the profit of the earth is for all: the king himself is served by the field.[10] He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity." (תרגום המלך ג'יימס).

המילה בכל נזכרה גם בקשר לאברהם, (בראשית כד א): "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים, וה' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל", וחכמי הסוד קישרו בין הפסוקים (ראו רמב"ן על בראשית כד א , רמב"ן על במדבר טו לט ).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה ה : וכי אין אנו יודעים שעל הארץ הם עומדים?! אלא כיון ששקעה ספינתו של אחד מהם, ויש לו קרקע על הארץ, הוא מעמידו. אין לו קרקע, אין הבל גדול מזה. ב. ר' נחמיה אומר: ויתרון ארץ בכל היא.... ( cache )
 • פרשת אחרי מות : רבי נחמיה אמר: ויתרון ארץ בכל היא, אפילו דברים שאתה רואה אותן יתרון למתן תורה כגון: הלכות ציצית, תפילין ומזוזה, אף הן בכלל מתן תורה, שנאמר (דברים ט): ויתן ה' אלי את שני לוחות ... ( cache )
 • יז : (ח) ויתרון ארץ בכל היא הוא מלך לשדה נעבד: ד(א)ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם:(ב) ושבח ... ( cache )
 • ג€“ מבוא לספרות האגדה אדם ועולמו מבוא : "ר' נחמיה אמר: ויתרון ארץ בכל היא, אפילו דברים שאתה רואה אותן יתרון. (תוספת) למתן תורה, כגון ציצית תפילין ומזוזה, אף הן בכלל מתן תורה... מקרא משנה. תלמוד תוספת הגדה ואפילו ... ( cache )
 • עמוד ב - פרשת חיי שרה דף קכב עמוד א (בראשית) זוהר כרך א ויתרון ארץ בכל הי : ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד.,. ויתרון ארץ בכל היא ודאי דהא מתמן נפקין רוחין ונשמתין. ותועלתא לעלמא. (. שהרי משום יוצאים רוחות ונשמות ותועלת לעולם.),. מלך לשדה נעבד מאן ... ( cache )
 • חב"ד | חודש אלול | קבלת פני המלך - בשדה : ועל דרך מה שכתוב48 " ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד", "יתרון עבודת הארץ בכל דבר הוא, אפילו המלך שאין למעלה ממנו נעבד לשדה בעבור צרכו, כי ממנו (מהשדה) מחייתו49" ... ( cache )
 • מענה מקראי לחזיר בנקאי | העוקץ : 18 מאי 2011 ... הסרט מצביע, בין היתר, על האירוניה המודרנית אל מול הפסוק האלמותי של קהלת: "ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד" (קהלת ה,ח). אם בימים עברו האדמה הייתה ... ( cache )
 • קרן אור לימודי קבלה - רבי דוד קורן.0545-309-491 האתר המוביל בעולם בידע... : ה,ח ויתרון ארץ, בכל היא (הוא) מלך לשדה, נעבד. ה,ט אהב כסף לא-ישבע כסף, ומי-אהב בהמון לא תבואה; גם-זה, הבל. ה,י ברבות, הטובה, רבו, אוכליה; ומה-כשרון, לבעליה, כי, אם-ראית ... ( cache )
 • ספר הבהיר : ... חסר שמונה לע"ב שמותיו של הקב"ה והיינו דכתיב (שם) וגבוהים עליהם, והם ז' ימי השבוע וחסר א' והיינו דכתיב (שם ח) ויתרון ארץ בכל היא מלך, ומאי יתרון, מקום שמשם נחצב הארץ, והוא ... ( cache )
 • פרשת וארא : ויתרון ארץ בכל היא, אני עושה שליחותי אפי' ע"י נחש אפילו ע"י עקרב ואפילו ע"י צפרדע, תדע לך שכן שאלולי הצרעה היאך היה הקב"ה פורע מן האמוריים, ואלולי הצפרדע היאך היה פורע מן ... ( cache )
 • זוהר בראשית פרשת חיי שרה - הזוהר היומי : ... יומין ושנין דבר נש ביה תליין (דדא היא ה"א בתראה), פתח ואמר (קהלת ה') ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד, ויתרון ארץ בכל היא ודאי דהא מתמן נפקין רוחין ונשמתין ותועלתא לעלמא, ... ( cache )
 • ספרי "אהלי שמעון" חלק אבן העזר וחושן משפט : 6 אפריל 2011 ... ותיק עתיד לחדש" שזה חלק בלתי נפרד מתורה שבעל פה, וכדברי המדרש (ויקרא רבה פרשת אחרי מות פרשה כ"ב סימן א') וז"ל: רבי נחמיה אמר, ויתרון ארץ בכל היא,... ( cache )
 • ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ 3 - ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ : רבי נחמיה אמר ויתרון ארץ בכל היא אפי. 'דברים שאתה רואה אותן יתרון למתן תורה כגון הלכות ציצית. תפילין ומזוזה אף הן בכלל מתן תורה שנאמר. (. דברים ט.) ויתן ה. 'אלי את שני לוחות ... ( cache )
 • פרשת וארא : ויתרון ארץ בכל היא, אני עושה שליחותי, אפילו על ידי נחש, אפילו על ידי עקרב, ואפילו על ידי צפרדע. תדע לך שכן, שאלולי הצרעה, היאך היה הקדוש ברוך הוא פורע מן האמוריים? ... ( cache )
 • מה נשתנה או יותר נכון מה תמיד קיים היה ביהדות ולא שמנו לב לכך - יהדות... : "ויתרון ארץ בכל היא, מלך לשדה נעבד". (קהלת ה,ח). התפיסה המקראית מרחיקת לכת יותר מכל משטר קומוניסטי שמומש אי פעם: על פי התנ"ך אנו רק משמשים כאורחים לרגע שהותר להם ... ( cache )
 • חודש אלול : "ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד", "יתרון עבודת הארץ בכל 48ועל דרך מה שכתוב דבר הוא, אפילו המלך שאין למעלה ממנו נעבד לשדה בעבור צרכו, כי ממנו (מהשדה) מחייתו" - שמעלת ... ( cache )
 • ברבות הטובה - רבו אוכליה : וגבהים עליהם:(ח) ויתרון ארץ בכל היא הוא מלך לשדה נעבד:(ט)אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל:(י) ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה... (cache) ... ( cache )
 • ספר הבהיר : ... והם ז' ימי השבוע וחסר א' והיינו דכתיב (שם ח) ויתרון ארץ בכל היא מלך, ומאי יתרון, מקום שמשם נחצב הארץ, והוא יתרון ממה שהיה, ומאי ניהו יתרון כל דבר שבעולם כשאנשי העולם ראוים ... ( cache )
 • דימויי הטבע בספרות חז"ל / ד"ר אברהם גולדברג : ויתרון ארץ בכל היא: אפילו דברים שאתה רואה אותן כאילו הם מיותרין בעולם, כגון זבובים ופרעושים ויתושין וכן'. אני עושה שליחותי: אפילו על ידי נחש, אפילו על-ידי עקרב, ואפילו על ידי ... ( cache )
 • [%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20 פילוסופיה מדינית [הגדרת המדינה ]] : 27 מרץ 2009 ... ולזה תישאר הבחינה אשר לתורה מצד עצמה תמיד על עניין אחד,וכתיב ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד וגו'[הערה,לבדוק למי נשלח פסוק זה,ומתי,ואיזה מתנה הוא ... ( cache )
 • מדרש רבה - וארא : ... ח) ויתרון ארץ בכל הוא וכל המדרש כמו שכתוב בויקרא רבה ובזאת חוקת התורה רבותינו אמרין מהו ויתרון ארץ בכל היא אפילו דברים שאתה רואה אותן כאלו הם מיותרין בעולם כגון זבובים ... ( cache )
 • זוהר שמות פרשת תרומה : ... דמאריהון לאמשכא ליה לגבייהו, נטלין מאתר חד עלאה קדישא דמניה נפקין כל רעותין קדישין, ומאן איהו כל איש דא (מב ב) צדיק דאתקרי כל כמה דאת אמר (קהלת ה) ויתרון ארץ בכל היא,... ( cache )
 • [%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A9%D7%A0%D7%99 פילוסופיה מדינית [הגדרת המדינה ] המשך שני] : 27 מרץ 2009 ... ולזה תישאר הבחינה אשר לתורה מצד עצמה תמיד על עניין אחד,וכתיב ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד וגו'[הערה,לבדוק למי נשלח פסוק זה,ומתי,ואיזה מתנה הוא ... ( cache )
 • מעטפת מחברת מבוך הסתירות : 23 פברואר 2009 ... ולזה תישאר הבחינה אשר לתורה מצד עצמה תמיד על עניין אחד,וכתיב ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד וגו'[הערה,לבדוק למי נשלח פסוק זה,ומתי,ואיזה מתנה הוא ... ( cache )
 • תנ"ך - קהלת פרק ז: א טוֹב שֵׁם, מִשֶּׁמֶן טוֹב, וְיוֹם הַמָּוֶת, מִיּוֹם... : ח ויתרון ארץ, בכל היא (הוא) מלך לשדה, נעבד. ט אהב כסף לא ישבע כסף, ומי אהב בהמון לא תבואה, גם זה, הבל. י ברבות, הטובה, רבו, אוכליה, ומה כשרון, לבעליה, כי, אם ראית (ראות) ...
 • האמונות והדעות : ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד99. ובישוב ובבניינים מתפארים המלכים והנסיכים, כאומרו: עם מלכים ויועצי ארץ הבונים חרבות למו1. ובכגון זה הובטחו המאמינים: ובתים מלאים כל טוב ... ( cache )
 • תנ"ך - קהלת פרק ו: א יֵשׁ רָעָה, אֲשֶׁר רָאִיתִי תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ... : ח ויתרון ארץ, בכל היא (הוא) מלך לשדה, נעבד. ט אהב כסף לא ישבע כסף, ומי אהב בהמון לא תבואה, גם זה, הבל. י ברבות, הטובה, רבו, אוכליה, ומה כשרון, לבעליה, כי, אם ראית (ראות) ...
 • מה בין שמיטה לבין משבר הסאב פריים בארה"ב | שומרי משפט ג€“ רבנים למען... : 19 מאי 2011 ... הסרט מצביע, בין היתר, על האירוניה המודרנית אל מול הפסוק האלמותי של קהלת: "ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד" (קהלת ה,ח). אם בימים עברו האדמה הייתה ... ( cache )
 • מחברת מבוך הסתירות : 24 פברואר 2009 ... ולזה תישאר הבחינה אשר לתורה מצד עצמה תמיד על עניין אחד,וכתיב ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד וגו'[הערה,לבדוק למי נשלח פסוק זה,ומתי,ואיזה מתנה הוא ... ( cache )
 • more "היא מלך לשדה נעבד " :


תגובות

עריכה

ספר משלי כד (כא) יְרָא אֶת יְהֹוָה בְּנִי וָמֶלֶךְ עִם שׁוֹנִים אַל תִּתְעָרָב:

גם אם גדולה יראת יהוה המובילה את האדם למלך על נפשו עדיין הוא לשדה נעבד [משועבד] לאמור הוא תלוי באדמה וזקוק לה על כן ברור היתרון לארץ וכל אדם בתוככי נפשו יודע זאת על כן הוא עובד לכסף הארצי אשר יענה את הכל

והאמת היא שאדם במותו נטמן בארץ אז הוא מחובר לארץ ומעשה נהיה לעשיר גדול אשר מתמלאים כל משאלותיו

ספר איוב פרק ג כתוב:

(יג) כִּי עַתָּה שָׁכַבְתִּי [עם אבותי] וְאֶשְׁקוֹט יָשַׁנְתִּי אָז יָנוּחַ לִי:

(יד) עִם מְלָכִים וְיֹעֲצֵי אָרֶץ הַבֹּנִים חֳרָבוֹת לָמוֹ:

(טו) אוֹ עִם שָׂרִים זָהָב לָהֶם הַמְמַלְאִים בָּתֵּיהֶם כָּסֶף:

-- daian moshe, 2011-12-25 21:29:11

ספר קהלת כתוב: וְיִתְרוֹן אֶרֶץ בַּכֹּל היּא }הוּא{ מֶלֶךְ לְשָׂדֶה נֶעֱבָד:

ובספר איוב (כד) אֶרֶץ נִתְּנָה בְיַד רָשָׁע פְּנֵי שֹׁפְטֶיהָ יְכַסֶּה אִם לֹא אֵפוֹא מִי הוּא:

לכן כל עוד יִתְרוֹן אֶרֶץ בְיַד רָשָׁע אז אין יתרון לצדיק בארץ עד יום המות עד יום אלהים

ובבוא יום אלהים הצדיק יחיה והרשע יאבד

ספר קהלת פרק ז כתוב:

(א) טוֹב שֵׁם מִשֶּׁמֶן טוֹב וְיוֹם הַמָּוֶת מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ:

לכן אני פונה לצדיקים הנאנחים והמתענים אל תרפו מצדקה כי צדקתכם תעמוד לכם ביום אלהים

-- daian moshe, 2012-01-01 20:10:29


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:יתרון ארץ בכל הוא


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-01-04.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/qh-05-08