תוספתא נדרים פרק ב הלכה ד

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו, טלית זו קרבן עד שתשרף, פרה זו קרבן עד שתשחט: כיוון שנקצצו וכיוון שנשרפה וכיוון שנשחטה, יוצא[1] לחולין.

שינויי נוסחאותעריכה

  1. ^ כת"י וינה: יצאו

ראו גם:עריכה

משנה: נדרים פרק ג משנה ה

בבלי: נדרים כח א