תוספתא נדרים פרק ב הלכה ג

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

תולין להרגין, לחרמין, למוכסין, לתרומה ולגוי ולבית המלך, ואין תולין להם לישראל[1].

שינויי נוסחאותעריכה

  1. ^ ראה ביאור תוספתא זו בירושלמי דלהלן

ראו גם:עריכה

משנה: נדרים פרק ג משנה ד

בבלי: נדרים כז ב

ירושלמי: פרק ג הלכה ד