תוספתא נדרים פרק ב הלכה ב

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

[1]נדרי הבאי: אמר, קונם אם לא נמניתי על פסח[2] שאליה שלו שוקלת עשרה[3] ליטרין; אם לא שתיתי יין שלוגו יפה דינר זהב; אם לא ראיתי נחש שעוביו כקורת בית הבד.

כשם שנדרי הבאי מותרות, כך שבועות הבאי מותרות.

שינויי נוסחאותעריכה

  1. ^ כת"י ערפורט: אלו הן
  2. ^ כת"י ערפורט: הפסח
  3. ^ כת"י וינה: עשרת. ובנדפס: עשרים

ראו גם:עריכה