תולדות תנאים ואמוראים/ג/גמליאל


גמליאלעריכה

איסי בן גמליאל פסחים קיג:.

הלל בן גמליאל עיין ערכו.

ר' חנינא בן גמליאל, קידושין פ"ג מ"ד.

יהודה בן גמליאל הוא ר' יהודה נשיאה ושלשה היו כאשר מבואר בערכם.

ר' שמעון בן גמליאל שנים היו עיין ערכם.