תולדות אהרן על יונה ג י

תולדות אהרן על יונה • פרק ג
א • ג • ח • י • 


וירא האלהים את מעשיהם... וינחם וגו' – ראש השנה טז ב; תענית פרק ב משנה א; תענית טו א.