תולדות אהרן על יונה ג א

| תולדות אהרן על יונהפרק ג' • פסוק א' |
א • ג • ח • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שניתיבמות צח ב.