פתיחת התפריט הראשי
שני לוחות הברית
אמרותיו אמרות טהורות. מפנינים יקרות. חבור על שתי תורות. בכתב ובפה מסיני מסורות. ערוכות וסדורות. מהגבור בגבורות. איש אלהי בוצינא קדישא. מרא דארעא דישראל. החכם השלם בכל מדות וחכמות. גלויות וסתומות. הגאון אשר שפעת יפעת אור תורתו. זרח בכל התפוצה. מקצה אל קצה. כבוד רבי ישעיה ז"ל ברבי אברהם הלוי ממשפחת הורביץ. הספון וטמון במנוחתו בארעא קדישא. ונשמתו בגנזי מרומים תחות כורסיה דעתיקא קדישא.
נוסח השער מדפוס יוזעפאף שנת רבי ישעי' ז"ל (תרל"ט)

הקדמת הספר

תולדות אדם:

עשרה מאמרות

עשרת הדברות

קישורים חיצונייםעריכה