שמואל ב

תורה: בראשיתשמותויקראבמדברדברים
נביאים: יהושעשופטיםשמואלמלכיםישעיהוירמיהויחזקאלתרי עשר
(תרי עשר: הושעיואלעמוסעובדיהיונהמיכהנחוםחבקוקצפניהחגיזכריהמלאכי)
כתובים: תהליםמשליאיובשיר השיריםרותאיכהקהלתאסתרדניאלעזרא-נחמיהדברי הימים


פרקי שמואל ב

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

מאמרים על כל הספר:


מספר פסוקי הספר: 695

קיצור דרך: tnk1/prqim/t08a