שולחן ערוך יורה דעה שעג ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כל המתים האמורים בפרשה שכהן מטמא להם -- מצוה שיטמא להם. ואם לא רצה -- מטמאים אותו על כרחו. אחד האיש ואחד האשה.

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(ג) ואחד האשה. שהיתה כהנת מצוה לה לטמאות:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש