שולחן ערוך יורה דעה שסב ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין קוברין רשע אצל צדיק. אפילו רשע חמור אצל רשע קל. וכן אין קוברין צדיק וכשר ובינוני אצל חסיד מופלג.

(אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור) (ב"י)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) וכן אין קוברין צדיק וכ"ש בינוני כו'. כצ"ל:

(ו) אבל קוברים בעל תשובה כו'. וכתב הב"ח אבל אין קוברין בעל תשובה אצל חסיד:


ט"ז

אין קוברין צדיק וכ"ש בינוני. כן צריך להיות כאן ובטור וכן הוא בספר ת"ה:

באר היטב

(ה) וכשר: והט"ז גורס וכ"ש וכ' שכן הוא בס' ת"ה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש