ט"ז על יורה דעה שסב

סעיף העריכה

אין קוברין צדיק וכ"ש בינוני. כן צריך להיות כאן ובטור וכן הוא בספר ת"ה: