שולחן ערוך יורה דעה שנג ו


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

תינוק שמת קודם שנימול -- מוהלין אותו על קברו בלא ברכה וקוראין לו שם.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ז) מוהלין כו'. נתבאר לעיל ס"ס רס"ג:באר היטב

▲ חזור לראש