שולחן ערוך יורה דעה שנג ז


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

אין מוציאין מת במטה אלא אם כן היה ראשו ורובו קיים.

מפרשים

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש