שולחן ערוך יורה דעה רצא א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים. ושל רבים פעמיים ביובל.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ושל רבים כו'. דכל דבר שהוא של רבים אין להטריח עליהם הרבה שלא יאמרו כל אחד יעשה חבירו:באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש