פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים. ושל רבים פעמיים ביובל.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ושל רבים כו'. דכל דבר שהוא של רבים אין להטריח עליהם הרבה שלא יאמרו כל אחד יעשה חבירו:באר היטב

▲ חזור לראש