פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כתבה בשני עורות אף על פי שתפרן -- פסולה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) בשני עורות. כלומר בשני קלפין מחולקין:באר היטב

(ג) עורות:    כלומר בשני קלפין מחולקין.▲ חזור לראש