פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

צריך לכתבה בדף אחד, ואם כתבה בב' או בג' דפין -- כשרה.

מפרשים