שולחן ערוך יורה דעה רפב ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

בית שיש בו ספר תורה לא ישמש בו מטתו עד שיוציאנו. ואם אין לו מקום להוציאו -- יעשה לפניו מחיצה גבוהה עשרה טפחים. אבל על ידי הנחת כלי בתוך כלי שאינו מיוחד -- אינו מותר אלא בתפילין ושאר כתבי הקדש וחומשים אבל לא בספר תורה. והרמב"ם מתיר אף בספר תורה.

ואם פירש טליתו על הארגז שמונח בו -- חשוב ככלי בתוך כלי.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(י) לא ישמש כו'. ע' בא"ח סי' מ' מדינים אלו:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש