פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רפב ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

לא יאחוז אדם ספר תורה ויכנס בו לבית הכסא או לבית המרחץ או לבית הקברות -- אף על פי שכרוך במטפחת ונתון בתיק שלו.

ולא יקרא בו עד שירחיק ד' אמות מהמת או מבית הקברות או מבית הכסא.

ולא יאחוז ספר תורה בלא מטפחות.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ו) או לבית הקברות. משום לועג לרש היינו המתים וע"ל סי' שס"ז סעיף ג':


(ז) ולא יאחוז ס"ת בלא מטפחת כו'. ע' בא"ח ר"ס קמ"ז:באר היטב

▲ חזור לראש