שולחן ערוך יורה דעה רפא ב


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

גר שחזר לסורו מחמת יראה -- כשר לכתוב ספר תורה.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש