שולחן ערוך יורה דעה רעא ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

ספר תורה צריך שיכתבנו בדיו העשוי מעשן השמנים שרוי במי עפצים. (ולכתחלה טוב ליזהר שלא לעשות הדיו כי אם מדברים הבאים מן העץ) (כן משמע בזוהר פר' תרומה דף עב ע"א).

ואם כתבו במי עפצא וקנקנתום -- כשר. אבל לא בשאר מיני צבעונים כגון האדום והירוק וכיוצא בהם שאם כתב אפילו אות אחת בשאר מיני צבעונים או בזהב -- פסול.

הגה: וכן אסור לכתוב שום שם מספר עשרים וארבע ספרים שלא בדיו (ר' ירוחם בשם אבן ירחי). ויש אומרים דלא בעינן דיו רק בספר תורה (במרדכי ה"ק).

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(יא) כשר. מפני שהוא שחור אבל לא בשאר מיני צבעונים כו':
 

באר היטב

(ו) כשר:    מפני שהוא שחור.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש