שולחן ערוך יורה דעה רעא ה


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

ספר תורה צריך שרטוט. ואם כתבו בלא שרטוט פסול. ולא ישרטט בעופרת וכיוצא בו שצובע.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש