שולחן ערוך יורה דעה רסח ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

המל את הגרים מברך "ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו למול את הגרים".

ואח"כ מברך "ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית", שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי":

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(טו) המל... – עיין לעיל סימן רס"ז סעיף י"ב.


ט"ז

(יב) לא שמתי – וחותם: "ברוך אתה ה', כורת הברית". כן הגיה בפרישה.

באר היטב

(יא) שמתי:    וחותם בא"י כורת הברית. כן הגיה בפרישה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש