שולחן ערוך יורה דעה רמ ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

עד היכן מוראם? היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו, והיכוהו על ראשו, וירקו בפניו – לא יכלים אותם, אלא ישתוק, ויירא מן מלך מלכי המלכים שציוהו בכך.


מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) וקרעו בגדיו כו' – מיהו מותר לתבעו בדין, כדלקמן סעיף ח' בהג"ה. וכן נראה בפרישה לקמן סוף סעיף ו.


ט"ז

באר היטב

(ה) בגדיו:    מיהו מותר לתבעו בדין כדלקמן ס"ח בהג"ה. ש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש