שולחן ערוך יורה דעה רמח ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

גבאי צדקה אין מקבלין מהנשים ומהעבדים ומהתינוקות אלא דבר מועט אבל לא דבר גדול שחזקתו גזול או גנוב משל אחרים. וכמה הוא דבר מועט? הכל לפי עושר הבעלים ועניותם. והני מילי בסתמא אבל אם הבעל מוחה -- אפילו כל שהוא אסור לקבל מהם:

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(י) אסור לקבל מהם. וקנס שקנסוה חייב בעלה לשלם בעדה כמ"ש הרב בא"ע סי' צ"ב ס"ד והוא מת"ה סימן רפ"ב וכתב שם טעמא דדמי לכפרה ומביאו בד"מ סי' זה:
 

באר היטב

(ה) לקבל:    וקנס שקנסוה חייב בעלה לשלם בעדה כמ"ש הרב באבן העזר סי' צ"ב ס"ד וטעמא דדמי לכפרה. ש"ך.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש