שולחן ערוך יורה דעה רמה יט


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אם יש כאן שני מלמדים, האחד קורא הרבה ואינו מדקדק עמהם להבינם על נכון, ואחד אינו קורא כל כך, אלא שמדקדק עמהם להבינם, לוקחין אותו ושמדקדק יותר.

מפרשים

טורי זהב

(ו) שמדקדק יותר - דשבשתא כיון דעל על פירוש ולא יפסוק ממנו:

באר היטב

▲ חזור לראש